Центр утворено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 518-р"Про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу „Вінницький обласний центр ранньоїсоціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" у державну власність".
    Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, щовідповідають безбар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки.Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому дітей (амбулаторний або стаціонарний режим), якімають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов, для отримання ними комплексуреабілітаційних заходів.Реабілітаційні послуги у стаціонарному режимі перебування можуть отримувати діти, які за станомздоров’я потребують постійного цілодобового догляду.
    Центр забезпечує:
-  виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, ЗаконамиУкраїни „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Дітей на реабілітацію з метою їхньоїподальшої інтеграції у суспільство;
- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорнихпорушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвитокосновних соціальних і побутових навичок;
-   створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей, зокрема шляхом забезпеченнярозумного пристосування приміщення закладу до потреб дітей та надання реабілітаційних послуг зурахування недискримінаційного відношення до дитини та членів родини;
-  проведення відповідно до потреб дитини комплексу заходів з соціальної, педагогічної, психологічної,фізичної, медичної, фізкультурно-спортивної реабілітації та професійної орієнтації. Медичнареабілітація включає всі види відновного лікування, медичне спостереження, профілактичні заходи.Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей,складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі вцьому процесі дітей і їхніх батьків або законних представників;
-   розвиток навичок автономного проживання дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формуваннястереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивногосприйняття себе та оточуючих;
-  організацію комплексної корекційної роботи, психотерапії та психокорекції, фізіології та медицини,заснованих на новітніх досягненнях педагогіки, психології, фізіології та медицини;
-   коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації осіб в частині зміни обсягів, строків ічерговості проведення реабілітаційних заходів;
- співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковимипідприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.
    Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основітранспортнимо бслуговуванням дітей, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення від транспортних вузлівдо місця розташування Центру та / або до місця їхнього проживання в межах міста Вінниці).
    Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням дітей, яких зарахованодля проходження реабілітації, та проживанням дітей, які отримують реабілітаційні послуги у режимістаціонарного перебування.
Установчі та звітні документи :
Статут, положення
Наказ
Інвентарізація
Ліцензія
Реєстраційні дані