Wednesday, December 19, 2018
    Педагогічна та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю спрямована на реалізацію наступних завдань : 
-  створення системи розвивального середовища дитини з урахуванням її особистісних та фізіологічних особливостей, 
-  оптимізація процесу діагностики психофізичного стану дітей шляхом поглибленого тестування;
-  забезпечення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, подолання порушень психологічного, фізичного та сенсорного розвитку,
-підвищення рівня життєвої компетентності дітей з інвалідністю; 
-  інтеграція дітей з інвалідністю в загальноосвітні та навчальні заклади, формування готовності до соціальної та особистісної самореалізації; 
-  пропаганда сімейно-орієнтованого виховання дітей з вадами розвитку; 
-  розвиток волонтерського руху щодо дітей та молоді з інвалідністю; 
-  створення умов, в яких кожен вихованець повірив би у себе, свої можливості, відчув радість від досягнутого.

    Психолого – педагогічна корекція розвитку дітей включає в себе:
-педагогічна діагностика та консультування
-психологічна діагностика, консультування та корекція,
-логопедична корекція
-індивідуальні корекційні заняття з вчителями – дефектологами
-педагогічна корекція для дітей із синдромом Дауна та когнітивними порушеннями
-сенсорно – моторна корекція з елементами методики М.Монтессорі
-заняття з психофізичного розвитку дітей з ДЦП (з елементами методики А.Петье)
-психонейромоторна  реабілітація на інтерактивній системі «Nirvana»
-сенсорна терапія («Снюзелен» терапія)
-арт- терапія
-музикотерапія
-ігротерапія

Психолого - педагогична реабілітація