Wednesday, December 19, 2018
     Професійна орієнтація є одним із найбільш важливих напрямів роботи з дітьми з інвалідністю, який передбачає оволодіння ними певних професійних навичок, виходячи з власних функціональних можливостей та інтересів. Внаслідок залучення дитини в загальний процес профорієнтаційної роботи, їй вдається свідомо та обґрунтовано прийняти рішення щодо вибору професії, місця роботи, навчання, пізнати свої слабкі і сильні сторони, можливості. Завдяки створеним в умовах центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю трудових майстерень, діти мають можливість засвоїти ази майбутньої професії.
"Вишивання та бісероплетіння"
    Заняття у майстерні «Вишивання та бісероплетіння» для дітей з порушеннями психофізичного розвитку- це, в першу чергу, розвиток сенсорно- моторних здібностей, формування навичок роботи  за заданим зразком чи схемою.  Такі заняття сприяють розвитку уваги, уяви, пам`яті  та образного мислення. Виріб  чи прикраса з бісеру- найкращий та найдорожчий подарунок  близькій людині на свято.

Заняття у "Швейній майстерні"
    Заняття «Швейної майстерні» спрямовані на  розвиток мілкої моторики дітей,  пізнавальних можливостей,  формування трудових і соціальних  навичок і умінь, передбачають виготовлення нескладних виробів з тканини, ниток, пошиття м’яких іграшок, ляльок, створення, квіткових композицій, аплікацій, сувенірів з елементами вишиванки, макраме; розвивають навички роботи з різними інструментами і матеріалами. Заняття у майстерні виховують у дітей охайність, старанність, увагу, уяву, пам'ять, любов до прекрасного.

Вивчення роботи на комп’ютері
    Володіння комп'ютерною грамотністю є одним з основних вимог сьогодення. Формування комп'ютерної грамотності є однією з актуальних завдань соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Від того, як вона успішно буде вирішена, залежить ефективність подальшої соціальної адаптації дітей з психофізичними порушеннями розвитку в соціальному та освітньому середовищі та на ринку праці. Одним із напрямів щодо підвищення ефективності та якості корекційно-навчального та реабілітаційного процесів  в умовах спеціальної та інклюзивної освіти є впровадження методик, що базуються на основі використання цифрової техніки, зокрема використання комп’ютера і його складових дітьми з психофізичними порушеннями розвитку. Можна стверджувати, що роль комп’ютерної технології у навчально-виховному та корекційному  процесі надає дитині  низки переваг, зокрема: створення під час занять різноманітних ситуацій для розвитку навичок спілкування з однолітками; привчання дитини самостійності у навчанні та самоконтролю; розвиток дрібної моторики у дитини; оволодіння дитиною основами комп’ютерної грамоти.

Професійна оріентація